Beau Software : Webcam Software
 
Webcam Watcher awarded ZDNet editor's pick
 Webcam Watcher

    Free Downloads ดาวน์โหลด
    Free Downloads 
ข้อมูล  
    Free Downloads 
สั่งซื้อทันที
    Free Downloads วิธีใช้ออนไลน์
    Free Downloads ตัวอย่างรูป
   
Free Downloads FAQs
    Free Downloads สนับสนุน


 
 

Webcam Watcher - watch hundreds of webcams simultaneously

มีอะไรใหม่บ้าง


ใหม่ในเวอร์ชั่น 3.0 :

การปรับความชัดเจน - ดึงข้อมูลจากรูปในwebcam มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะภาพที่มีแสงน้อย

ภาพดั้งเดิม

ภาพที่ปรับปรุงแล้ว

กล้อง Streaming - ในขณะนี้ เราสนับสนุน webcam ปกติ ในรูปแบบ streaming 

ปรับปรุงการจับความเคลื่อนไหว - โปรแกรมส่วนนี้พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อปรับปรุง การทำงานของการจับความเคลื่อนไหว

การดึงภาพ - Webcam Watcher ใช้วิธีดึงภาพแบบ GET If-Modified-Since เพื่อตรวจอายุภาพในกรณีที่เป็นไปได้ เป็นการลดภาระการทำงานของเครือข่าย


ใหม่ในเวอร์ชั่น 2.4 :

แสดง Webcams ที่กำลังทำงาน - ให้ท่านสามารถเห็นว่ากล้องไหน กำลังทำงาน Active หรือ On Now

  • รายการโปรด - ตรวจดูกล้องที่ท่านโปรดปรานเป็นพิเศษก่อนอื่น
  • ชื่อกล้อง - ท่านไม่ถูกจำกัดอยู่กับชื่อกล้อง CAMxxx อีกต่อไป ท่านสามารถ ระบุคำนำหน้าชื่อแฟ้มที่แตกต่างกันสำหรับรูปที่ได้รับการบันทึกไว้
  • ตรวจกล้องที่ไม่ได้ทำงานช้าลง - ให้ท่านได้ใช้ประโยชน์จาก bandwidth อย่างสูงสุด โดยตรวจสอบกล้องที่ไม่ได้ทำงานช้าลง
  • บันทึกเฟรมเป็น AVI movie - ท่านสามารถสร้าง AVI movie อย่างง่ายๆ จากภาพต่อเนื่องหลายๆภาพ
  • ตรวจดู webcams บนเครือข่าย LAN  ผ่านแฟ้ม URL (เช่น c:\webcam32\webcam.jpg )
  • เปลี่ยน รีเฟรชและเซ็ทติ้ง ได้ง่าย
  • Status Bars จะแสดงให้ท่านเห็นอย่างรวดเร็วว่าการทำงานของ Webcam Watcher เป็นอย่างไร
  • Import แฟ้ม AloeCam และ Javacam - ท่านสามารถย้ายรายการ webcam จาก AloeCam และ Javacam
  • การจับความเคลื่อนไหว ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งการจับความเคลื่อนไหว สำหรับแต่ละ webcam (หรือใช้ โกลเบิลเซ็ทติ้ง).
  • การบันทึกความผิดพลาด เพื่อช่วยให้ท่านรู้ปัญหาที่่ีีีีีีีเกิดขึ้น

ใหม่ในเวอร์ชั่น 2.2 :

การจับความเคลื่อนไหว ให้ Webcam Watcher สามารถบันทึกรูปเมื่อมี การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเท่านั้น คลิ๊กตรงนี้เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด

การตั้งการบันทึกแบบโกลเบิล ให้ท่านสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการบันทึกเฟรม (Saving Frames) ตามปกติของ webcam โดยใช้การตั้งการบันทึกแบบโกลเบิล ตัวอย่างเช่นท่านสามารถบังคับ webcams ให้บันทึกเมื่อมีการจับความเคลื่อนไหว หรือไม่ให้มีการบันทึกใดๆเลยก็ได้

ตรวจดูเวอร์ชั่นใหม่ จะบอกท่านให้ทราบว่ามีเวอร์ใหม่กว่าของ Webcam Watcher แล้วหรือย้ง

การสนับสนุนแบบ System Tray จะย่อขนาด Webcam Watcher ไปที่ system tray และจะการบ่งชี้ว่ามี webcams ใดกำลังทำงานอยู่บ้าง


ใหม่ในเวอร์ชั่น 2.1 :

The CamBar
จะให้ท่านสามารถแสดงกล้องที่ท่านโปรดปรานบนจอ (เหมือนกับ Windows Taskbar). คลิ๊กตรงนี้เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด

Screen Saver
screen saver ที่เพิ่มรวมจะทำให้ท่านสามารถดูภาพสดจากกล้องหรือเป็นภาพบันทึกก็ได้ การตั้ง screen saver นี้ท่านต้องเปิด Windows Control Panel และเลือก Display จากนั้นท่านต้องคลิ๊กที่แถบ Screen Saver และเลือก Webcam Watcher saver

Screen Saver จะไม่ต่อเข้ากับ Internet อัตโนมัติ ถ้าท่านไม่ได้ต่อเข้า - การตั้งอัตโนมัติหรือ ดีฟอลท์จะทำเพียงแค่แสดงภาพที่จับไว้ได้ครั้งล่าสุดโดย Webcam Watcher..

การเลือกกล้องหลายๆกล้องพร้อมกัน
ท่านสามารถใช้ชิฟท์-คลิ๊ก และ คอนโทรล-คลิ๊กตามปกติของ  windows เพื่อเลือก  webcams หลายๆกล้อง ท่านสามารถให้ webcams ทำงานเป็นกรุ๊พ (เริ่มทำงาน, หยุดทำงาน, ลบทิ้ง, บันทึกเป็นรายการ webcam เป็นต้น)

การบันทึกรูป
ท่านสามารถระบุให้ Webcam Watcher บันทึกรูปทุกเฟรมหรือข้ามเฟรมเป็นจำนวนกี่เฟรม จึงจะบันทึกแต่ละครั้ง หรือท่านสามารถ สั่งปิดการบันทึกทั้งหมดเลยก็ได้

แสดงแผนที่ตั้งหรือสภาพอากาศของ Webcam
ด้วยการคลิ๊กเพียงครั้งเดียวท่านก็จะสามารถดูหน้าที่แสดงแผนที่ตั้งของกล้อง แต่ Webcam Watcher จะต้องรู้ว่ากล้องอยู่ที่ไหน ในประเทศอะไร

ท่านจะสามารถดูสภาพอากาศ ณ ที่ตั้งของกล้องได้ในลักษณะเดียวกัน


Beau Software .... www.beausoft.com ... info@beausoft.com

.