Webcam Watcher Online Help


บทที่ 3 - การควบคุมและการดู Webcams
การเริ่มและการหยุด Webcams
อัพเดทอัตโนมัติ
เลือก Webcams ที่จะดู
ดูรูปที่บันทึก
ค้นหา Webcams
การปรับความชัดเจนของภาพ
บทต่อไป
กลับไปที่สารบัญ


การเริ่มและการหยุด Webcams

TIP ถ้าเลือกมากว่า 1 webcam ให้ใช้ shift-click หรือ control-click

 


อัพเดทอัตโนมัติ

เมื่อปุ่ม อัพเดทอัตโนมัติ กดลงรูปใหม่ที่เพิ่งถูกดึงมาจะปรากฎโดยอัตโนมัติ ถ้าปุ่มไม่ได้กดลงจะปรากฎเฉพาะรูปใหม่ของ webcam เท่านั้น ท่านสามารถบังคับปุ่ม อัพเดทอัตโนมัติ ขึ้นลงโดยใช้แป้น Insert  


การเลือกดู Webcams

ช่องดร็อป-ดาวน์ตอนบนพาแนลของ webcams ทำให้ท่านสามารถเลือก webcams ที่ท่านต้องการดูให้ปรากฎขึ้นได้ นอกเหนือจากการเลือก Webcams ทั้งหมด ท่านยังสามารถเลือกการทำงานต่างๆตามข้างล่างนี้ได้อีกด้วย

 


การดูรูปที่ถูกบันทึกไว้

ท่านสามารถสแกนกลับไปกลับมาได้ จากรูปที่ได้ถูกบันทึกไว้โดยกดปุ่มลูกศรซ้าย-ขวา ถ้าท่านกดปุ่มค้างไว้ท่านจะได้ดูรูปสไลด์ที่มีความเร็วสูง 

ถ้าท่านกด Shift-ลูกศรซ้าย ท่านจะไปที่รูปแรก Shift-ลูกศรขวา ท่านจะไปที่รูปสุดท้าย

ท่านสามารถควบคุมการสแกนรูปโดยใช้ toolbar ด้่านล่าง

 


ค้นหา Webcams

คลิ้กที่ปุ่ม ค้นหา (หรือ control-F) เพื่อค้นหา webcams.

 

ป้อนข้อความของสิ่งที่ท่านต้องการค้นหาและคลิ้กปุ่ม ค้นหา โดยโปรแกรมจะค้นหาสิ่งที่เหมือนหรือใกล้เคียงตาม รายละเอียด หรือ  URLของรูป ของ webcam ท่านสามารถเลือกประเภทรายการ webcam ที่ต้องการโดยใช้ช่องดร็อป-ดาวน์

ดับเบิ้ลคลิ้กบน webcam จะแสดง webcam นั้นๆ

ท่านสามารถเลือกหลายๆ webcams ตามตัวอย่างข้างบน เวลาท่านคลิ้กที่ OK  webcams เหล่านนี้จะถูกเลือกและแสดงอยู่บนพาแนล are selected and shown in the webcams panel.

หรือถ้าท่านคลิ้ก เลือกทั้งหมด  webcams ทั้งหมดจะแสดงอยู่บนพาแนล

 


การปรับความชัดเจนของภาพ

Webcam Watcher บรรจุฟังค์ชั่นอัจฉริยะของ การปรับความชัดเจน ซึ่งสามารถใช้ในการปรับภาพของ webcam โดยที่ส่วนมาก Webcams มักจะมีภาพที่ไม่ชัดเจนสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะปัญหาด้านแสงไม่พอ ซึ่งไม่น่าแปลกใจนักเพราะมักใช้อุปกรณ์ต้นทุนต่ำ

การทำงานของการปรับความชัดเจน

การทำงานในฟังค์ชั่นนี้ มีหลักง่ายๆคือพยายามที่จะดึงข้อมูลจากภาพต้นแบบดั้งเดิมมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และปรับการกระจายแสงในภาพ จากภาพตัวอย่างด้านล่าง ท่านจะเห็นว่าภาพดั้งเดิมนั้นมืด ภาพข้างใต้เป็นกร๊าฟท์แสดงการกระจายแสงซึ่งภาพต้นแบบมีการกระจายแสงน้อยมาก

 

ภาพดั้งเดิม

การกระจายแสงของภาพดั้งเดิม

Webcam Watcher ปรับความคมชัดของภาพโดยทำให้มีการกระจายแสงสม่ำเสมอมากขึ้น 

การกระจายแสงที่ปรับแล้ว

...รูปที่ได้รับการปรับความชัดเจนแล้ว.

โปรดทราบ ไม่ใช่ว่าภาพโดยทั่วไปจะมีการปรับปรุงที่ชััดเจนขนาดนี้ทั้งหมด ภาพที่มีการปรับปรุงเห็นได้ชัดมักจะเป็นภาพที่มืดและไม่ชัดเจนตั้งแต่แรก

วิธีใช้ฟังค์ชั่นการปรับความชัดเจนของภาพ

ท่านสามารถเปิด-ปิด การปรับความชัดเจนของภาพ โดยใช้ปุ่มบนสุดของ toolbar : (กดลงคือเปิด ไม่ได้กดลงคือปิด)

ท่านสามารถปรับเซทติ้งของฟังค์ชั่นนี้โดยคลิ้กขวาบนปุ่ม ซึ่งจะเปิดช่องลอยเล็กๆเหมือนตัวอย่างข้างล่างนี้:

ท่านจะเห็นช่องที่มีปุ่มเลื่อน 2 ช่อง ซึ่งเรียกว่า ช่องระดับ และช่องความลึก ซึ่งแ้ม้่ว่าขั้นตอนการทำงานจะไม่ได้เป็นไปตามชื่อที่เรียก แต่ท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของภาพเมื่อท่านเลื่อนปุ่มในแต่ละช่อง การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับภาพดั้งเดิม

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับฟังค์ชั่นนี้:

 


(C) 1998-2001 Beau Software All rights reserved ....www.webcam-watcher.com ... www.beausoft.com ... info@beausoft.com