Webcam Watcher Online Help

วิธีใช้ Webcam Watcher ออนไลน์


บทที่ 10 - การสนับสนุนและการลงทะเบียน

  การลงทะเบียนซื้อ Webcam Watcher
การแก้ปัญหา
การสนับสนุนทางเทคนิค

กลับไปที่สารบัญ


การลงทะเบียนซื้อ Webcam Watcher

ท่านสามารถใช้ Webcam Watcher ฟรีเพื่อดูได้ถึง webcams หากท่านลงทะเบียนซื้อ ท่านจะสามารถดู Webcams ได้อย่างไม่จำกัดจำนวน

ท่านสามารถซื้อ Webcam Watcher ออนไลน์โดยผ่านเวบไซท์ของเรา:

http://www.webcam-watcher.com

หรือเลือก วิธีใช้ > สั่งซื้อออนไลน์  จากใน Webcam Watcher

ท่านสามารถสั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย หรือ อีเมล

ราคา: US$ 19.95 

 


การแก้ปัญหา

ถ้าท่านมีปัญหาในการใช้ Webcam Watcher ท่านสามารถทดลองแก้ไขด้วยตนเองก่อนจะติดต่อเราก็ได้โดย:

  1. ตรวจสอบเวอร์ชั่นใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านมีเวอร์ชั่ั่นใหม่ล่าสุด  ท่านอาจจะพบว่าปัญหาของท่านได้รับการแก้ไขแล้ว ณ จุดนี้ก็ได้.
  2. เปิด การรายงานข้อผิดพลาด และปล่อยให้ Webcam Watcher ทำงานไปสักครู่ ก่อนดูว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่ ท่านสามารถส่งรายงานนี้ไปให้เราหากท่านคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้
  3. ถ้าท่านมีปัญหากับกล้องใดกล้องหนึ่งโดยเฉพาะ โปรดดูว่ามีหัวข้อใดถูกส่งกลับหรือไม่ ท่านสามารถส่งปัญหานี้ให้เราตรวจสอบได้

การสนับสนุนทางเทคนิค

สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคหรือส่งความเห็นเกี่ยวกับ Webcam Watcher โปรดติดต่อ Beau Software ได้ที่:

Web: http://www.webcam-watcher.com

Email: thaisupport@beausoft.com

 


(C) 1998-2001 Beau Software All rights reserved ....www.webcam-watcher.com ... www.beausoft.com ... info@beausoft.com