วิธีใช้ Webcam Watcher ออนไลน์


บทที่ 1 - เริ่มต้น
ทั่วไป
การติดตั้งโปรแกรม
ความต้องการสำหรับระบบ
คำแนะนำย่อ
บทต่อไป

กลับไปที่สารบัญ


ทั่วไป

Webcam Watcher คอยดู webcams fให้ท่าน ดาวน์โหลดและบันทึกเมื่อมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถกระโดดข้ามไปมาระหว่างกล้อง ดูรูปย้อนกลับไป-มา ให้ท่านดูโลกกว้างได้โดยปลายนิ้วมือ ถ้าท่านใช้ Webcam Watcher ท่านสามารถตรวจดู webcams จำนวนนับร้อยนับพันได้ในเวลาเดียวกัน ถึงแม้ว่าท่านจะใช้โมเด็มที่ช้าก็ตาม

การทำงานหลัก

 


การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

ท่านสามารถดาวน์โหลด Webcam Watcher ได้จาก หน้าดาวน์โหลดหลัก

คลิ๊กบนดาวน์โหลดลิ้งค์และเลือก บันทึกโปรแกรมลงดิสก์   (Save this program to disk)  เ์ิมื่อพร้อม

เมื่การดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิ๊ก เปิด (Open) โปรแกรมจะติดตั้งในทันที

ท่านจะเห็นไอคอน Webcam Watcher บน desktopของท่าน ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอนเพื่อให้โปรแกรมทำงาน 

 


ความต้องการสำหรับระบบ

Webcam Watcher ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ม Windows 95, 98, NT4, ME, XP หรือ 2000.

Webcam Watcher เองใช้เนื้อทบนดิสก์น้อยมาก แต่ถ้าใช้ตรวจดู webcams อาจจะทำให้มีการใช้เนื้อที่บนดิสก์มาก
Webcam Watcher จะทำงานได้ดีเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำมากๆ เหมือนๆกับโปรแกรมโดยทั่วไป เราแนะนำว่าเครื่องฯควรมีหน่วยความจำอย่างน้อย 64MB
และมีขนาด video display  800 x 600 พร้อม High Color (64000 สี) หรือ True Color (16.7 ล้านสี) เพื่อให้การแสดงรูปภาพได้ผลดี มีความชัดเจน


คำแนะนำโดยย่อ

เริ่มต้น

Webcam Watcher จะม webcams จำนวนหนึ่งอยู่ในตัวแล้ว ซึ่งท่านจะสามารถดูได้โดย :

เมื่อท่านรัน webcam เป็นครั้งแรก Webcam Watcher จำเป็นที่จะดึงรูปภาพสดมาแสดง แต่หลังจากนั้น Webcam Watcher จะดึงเฉพาะภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ท่านจะสามารถดาวน์โหลดรายการ webcams ได้จากเมนู เครื่องมือ (Tools)


Main Screen

จอหลัก

ข้างบนนี้แสดลจอหลัก แผงจอทางขวามือแสดง webcams และแผงจอทางซ้ายมือแสดง webcam ปัจจุบัน

ท่านสามารถดูผ่าน webcams ทางขวาโดยใช้แป้นลูกศร ขึ้น-ลง และท่านสามารถดูรูปภาพย้อนกลับไปกลับมาของ webcam ปัจจุบันทางซ้ายมือได่โดยใช้แป้นลูกศร ซ้าย-ขวา

ท่านสามารถปรับขนาดแผงบนจอได้โดยเลื่อนเมาส์จับที่ขอบแผงและเลื่อนไป-มาตามต้องการ ท่านจะสามารถดู webcams จำนวนมากๆ ได้โดยเลื่อนขนาดแผงรูปทางขวาของจอให้ใหญ่ขึ้นเหมือนข้างล่างนี้:

ถ้าท่านคลิ๊กท ี่ปุ่มภาพย่อขนาด หรือ ธัมบ์เนลส์ ท่านจะสามารถดูภาพย่อขนาดซึ่งถูกบันทึกจากกล้องปัจจุบัน

คลิ๊กท่ีปุ่ม โหลดภาพย่อ เพื่อย่อขนาดรูป ถา้่ท่านตั้งการทำงานของ โหลดภาพย่ออัตโนมัติ ภาพจะโหลดเองโดยอัตโนมัติ

ดับเบิ้ลคลิ๊กทีุ่รูปภาพย่อขนาดหากท่านต้องการแสดงรูปภาพ ท่านสามารถใช้การแสดงรูปภาพแบบนี้เพื่อลบภาพได้โดยเลือก และกดแป้น ลบ


(C) 1998-2001 Beau Software All rights reserved ....www.webcam-watcher.com ... www.beausoft.com ... info@beausoft.com